จัดดการร้านพระ

ข่าวงานประกวดพระ

No. ภาพ วันที่ประกวด ชื่องานประกวด รายละเอียด
1 วันที่ 16 มีนาคม 2562 ๑๖-๑๗ มีนาคม งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7 จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดสระบุรี เปิดไฟล์
2 วันที่ 30 มีนาคม 2562 ๓๐-๓๑ มีนาคม มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาฯ จัดโดย กองบิน ๔๖ พิษณุโลก เปิดไฟล์
3 วันที่ 7 เมษายน 2562 ๗ เมษายน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ จัดโดย นิตยสารสุดยอดพระเครื่องเมืองสยาม เปิดไฟล์
   วันที่ 16 มีนาคม 2562
๑๖-๑๗ มีนาคม งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7 จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดสระบุรี
        
   วันที่ 30 มีนาคม 2562
๓๐-๓๑ มีนาคม มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาฯ จัดโดย กองบิน ๔๖ พิษณุโลก
        
   วันที่ 7 เมษายน 2562
๗ เมษายน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ จัดโดย นิตยสารสุดยอดพระเครื่องเมืองสยาม
        
บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด 390/1 (Zenith Life)
หมู่ที่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรสาร 02-029-1069 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved

พระเครื่อง

บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด 390/1 (Zenith Life) หมู่ที่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรสาร 02-029-1069 / E-Mail : prapantip@gmail.com / Line ID : prapantip
สงวนสิทธิ์ 2010-2015 PRAPANTIP.COM ONLINE. All Rights Reserved

พระเครื่อง